Så ska Ätrans 25 fiskarter få det ännu bättre

Både öring, lax och många andra arter ska gynnas av den nya planen för Ätran. Foto: Jack Murray

Det är många som engagerat sig i Ätrans öde, och inte minst laxen har visat en positiv utveckling. Det finns dock minst 24 arter till i vattensystemet – och nu ska alla få det ännu bättre.

Nu har nämligen en utvecklings- och förvaltningsplan upprättats för Ätrans nedre fiskevårdsområde, vilket skedd med stöd från bland annat EU:s fiskerifond.
En given målsättning är att ta fram arbetsmetoder som leder till att uttaget av fisk är uthålligt och i längden gynnar alla inblandade parter.

– Förvaltningsplanen ger nu förutsättningar för en utveckling av Ätrans naturvärden. Genom Hertingprojektet har laxuppvandringen ökat från cirka 2 000 till cirka 4 000 leklaxar. Om fler habitat nu görs tillgängliga och öppnas och om fler torrlagda åfåror förses med vatten finns goda förutsättningar för att åns ekosystemtjänster förbättras, skriver Ätranvännen och biologen Ingemar Alenäs på sin blogg.
Här kan du läsa utvecklings- och förvaltningsplanen för Ätran.