Sälarna tar all sik i östra Östersjön

Sälarna tar all sik, enligt fiskarna i finska Jakobstad. Foto: Dan Sloane, Flickr

Det kommer oroande rapporter från nätfiskarna i finska Jakobstad. Enligt Yle Nyheter gör den stora sälstammen att fisket efter sik nästan blir helt omöjligt.
Jakobstad ligger ungefär i höjd med Umeå, med kust mot Bottenviken, och höstfisket efter sik är traditionellt mycket viktigt för de lokala fiskarna. Men det har blivit allt sämre och i år har det nått en ny botten, enligt Yle nyheter.
– Det verkar som om Jakobstadsregionen skulle ha drabbats fullt ut i höst av sälproblematiken, problemen har kanske varit lite mindre tidigare där än de som länge funnits i Kvarkenregionen, säger verksamhetsledare Guy Svanbäck vid Österbottens fiskarförbund till tidningen.
I texten konstaterar fiskaren Roland Semskar att det finns sik – men att den bara bli mat åt sälarna. Han tycker att sälstammen i Östersjön är alldeles för stor och förespråkar ökad jakt.