Satsning på rovfisken

Med hjälp av anslag från stiftelsen Baltic Sea 2020 gör Sportfiskarna en storskalig satsning för att hjälpa rovfisken i Östersjön. Målet är ett tjugotal restaureringsprojekt för att främja återväxten av rovfisk.
Stiftelsen Baltic Sea 2020 är en privat, oberoende stiftelse, vars mål är att stimulera konkreta åtgärder för Östersjön.
– Vi har tidigare satsat på åtgärder för att stärka Östersjöns torskbestånd. Nu breddar vi vårt engagemang till att också arbeta för ett bättre kustfiske. Vi tror att ökade bestånd av gädda och abborre, på ett liknande sätt som torsken, kan bidra till en bättre miljö och ett klarare vatten i kustzonen samtidigt som rekreationsvärdet av vår närmiljö stärks”, säger Conrad Stralka, verksamhetschef på Baltic Sea 2020.
Sportfiskarna har, under de senaste åren engagerat sig för att restaurera lek- och uppväxtområden för rovfisk, bland annat i Stockholms skärgård. Nu satsar man på att bredda den verksamheten.
Svenne Andersson

Gäddan är mycket viktig för våra skärgårdar – men behöver hjälp med reproduktionen.