Satsningen som ska bli en nystart för Östersjön

Tåliga mot ångestdämpande läkemedel?
ANNONS

Det är många som håller tummarna inför en svensk satsning som nu sjösätts. Flera stora aktörer ståt bakom ett initiativ för att göra en nystart för vattenlivet i Östersjön.

Kort sagt är målet att göra Östersjön friskare, och detta ska bland annat gynna fisk och fiske. Tillsammans med fem lokala partners planerar WWF naturvårdsinsatser i Höga Kusten, Stockholms skärgård och Biosfärområde Kristianstads Vattenrike.
Projektet pågår fram till 31 december 2023 och genomförs med stöd av Svenska Postkodlotteriet.

En prioriterad grupp är bland annat rovfiskarna.
– Rovfiskbestånden vid Östersjökusten har på senare år minskat kraftigt, och en orsak är att lämpliga lekplatser har blivit färre. Vi har länge arbetat med att återställa fiskars lekmiljöer, bland annat genom att återskapa våtmarker och skapa fria vandringsvägar. Nu ser vi fram emot att bidra i detta projekt, säger Malin Kjellin, projektledare på Sportfiskarna.

Här är fler målsättningar med projektet:
* Stärkta ekosystem genom en på sikt minskad näringshalt i Östersjön.
* Ökad biologisk mångfald där restaureringsåtgärder har genomförts.
* Ökad kunskap om Östersjöns känsliga ekosystem hos allmänhet och skolelever i de områden där aktiviteterna genomförs.
* Kunskap om hur vi alla kan bidra för att rädda Östersjön.
* Bättre överblick av Östersjöns tillstånd och problematik.
* Ökad kraft till det politiska arbetet för ett friskt Östersjön i Sverige, HELCOM och EU.

Här kan du läsa mer om satsningen!

Publicerad: 6 februari 2021
Av: Anders Lundin
ANNONS