Schüttes träffande karikatyr

Även om det faktiskt händer en och annan positiv sak i vattenkraftsfrågan nuförtiden, så är det långt kvar innan verkligheten ser ut som den borde.
Fortfarande saknar den absoluta majoriteten av alla kraftverk och dammar fungerande fiskvandringsvägar. Fortfarande kan inte laxar, öringar, ålar och andra vattenlevande varelser nå sina lekområden och fortfarande finns det ingen lagstiftning som tvingar alla kraftbolag att bygga några vandringsvägar. Och detta trots att de har tjänat och tjänar tusentals miljoner på att skära av vattendragen.
Älvräddaren och illustratören John Schütte illustrerar detta på ett genialiskt sätt i sin senaste karikatyr. Glöm inte att stödja Älvräddarna – för fiskens och naturens skull.