ANNONS

Se upp för nya sjökorten – kan vara säkerhetsrisk för små båtar

Se upp innan du navigerar efter Sjöfartsverkets nya sjökort! Foto: Simon Hesthaven/Unsplash
ANNONS

Många båtburna fritidsfiskare använder sjökort och djupkartor för att navigera sig fram till heta fiskeplatser. Nu hissas varningsflagg för Sjöfartsverkets nya sjökort, som kallas sjökortslyftet. Enligt Svenska Kryssarklubben går de inte att lita på för fritidsbåtar.

Fredrik Norén, generalsekreterare för Svenska Kryssarklubben, varnar nu ägarna till de fritidsbåtar som färdas i bland annat Stockholms skärgård. Skälet är att många tidigare farbara vatten markerade som mellan 3–6 meter, i de nya sjökorten helt plötsligt markerats som 0–3 meter. Han menar att detta snarare kan bli ett sänke för fritidsbåtägare än ett hjälpande verktyg.

– För vem vill chansa och segla in på en 0–3 meterskurva, som tidigare var markerad 3–6 meter. De nya sjökorten kan få till följd att barnfamiljer och nya fritidsbåtsägare som inte sedan tidigare känner till sund och vikar nu ger sig ut på oskyddade fjärdar i stället, vilket i många fall kan vara farligare. Dessutom, att köra omvägar med motorbåtar spar inte precis på miljön, säger Fredrik Norén i Kryssarklubbens medlemstidning På Kryss.
Här kan du läsa mer om kritiken mot de nya sjökorten.

Sjöfartsverket skriver till Fiskejournalen att de har en helt annan uppfattning kring korten.
”Kortfattat så delar vi inte Svenska Kryssarklubbens bild om att våra sjökort skulle vara en säkerhetsrisk, snarare är det precis tvärtom. Vi vill göra sjöfarten än mer säker och tillgänglig, för alla landets sjöfarare. För att lyckas med detta har vi under de senaste åren genomfört ett omfattande förbättringsarbete av våra sjökort, vilket bland annat lett till att de blivit både mer lättolkade och säkrare.
Med hjälp av avancerad teknik och flygbildstolkningar har vi tillsammans med Lantmäteriet också analyserat och uppdaterat sjökorten för några av landets mest grunda farvatten. Ett samarbete som bland annat bidragit till att vi kunnat upptäcka tidigare okända undervattenstenar och bränningar, upptäcker som numera återfinns i våra sjökort. Arbetet med sjökorten är något som pågår kontinuerligt från vår sida, och skulle man som fritidsbåtsägare eller annan sjöfarare upptäcka eventuell brister i korten går det också bra att rapportera in dessa direkt till oss. Vilket görs enklast via att besöka Sjöfartsverkets hemsida”.

Publicerad: 30 oktober 2021
Av: Anders Lundin
ANNONS