SeFF får ny ordförande

På SeFF:s årsmöte som ägde rum på Sportfiskemässan, tog Manni Svensson över ordförandeskapet efter Bo Hansson, till höger i bild. (Foto: Mathias Larsson)

Sveriges Fisketurismföretagare, SeFF, arbetar för en positiv utveckling av svensk fisketurism. Nu har sportfiskeentreprenören Manni Svensson tagit över ordförandeklubban efter avgående Bo Hansson.
Att vara fisketurismföretagare i Sverige är inte alltid lätt. Det beror bland annat på att varken lagstiftning eller politikers syn på fisketurism hänger med i utvecklingen.
Det är därför SeFF finns, förklarar Manni Svensson.
– Idag anses inte fisketurism som en näring, utan begreppet faller mellan stolarna. Det innebär att vi inte får tillgång till de resurser och stöd som både yrkesfiske och fiskodling får. Det innebär också att vi inte har samma möjlighet att påverka hur den gemensamma naturresursen – fisk och vatten – skall nyttjas.
Sverige är ett land med en stor outvecklad potential när det gäller fisketurism. SeFF, som är en branschorganisation, vill att myndigheterna ser möjligheterna och skapar förutsättningar för att fisketurismen ska blomstra.
En väl skött sportfisketurism är en hållbar näring som ger många arbetstillfällen och som gynnar landsbygdsutvecklingen, säger Manni Svensson.
Maria Ålander