Seger för vattenmiljön i Viskan

sportfiskarna, viskan

Sediment från muddringen kunde bland annat ha skadat öringen i Viskan. (Foto: Bengt Olsson)

Sportfiskarna:
Sportfiskarna lyckades förbättra skyddet för ett flertal känsliga arter vid en planerad muddring vid sjön Dran i Viskans vattensystem.
Viskaåns sänkningsföretag vill rensa sjön Dran i Viskan. Vattensystemet rymmer bland annat värdefulla bestånd av musslor och skyddsvärda bestånd av havsnejonöga, lake, lax, havsöring och färna. Om en rensning måste ske bör den utföras med mycket stor försiktighet. Annars riskeras bland annat utflöde av sediment, närsalter och föroreningar från rensningsområdet. Efter att Sportfiskarna tillsynsanmält rensningen har länsstyrelsen nu meddelat ett beslut som förbättrar skyddet för livet under ytan vid en eventuell rensning. Bland annat ska musslor återutsättas samt en sedimentfälla byggas nedströms.
– Detta innebär inte att rensningen blir att betrakta som ”miljövänlig” men sett till dagens uråldriga regler är det en kompromiss i rätt riktning, kommenterar Axel Henckel, Sportfiskarnas jurist.
Det var Per Ingvarsson på Sportfiskarna distrikt i Halland som uppmärksammade den planerade rensningen. Distriktet i Halland och förbundet centralt agerade sedan tillsammans i frågan. Länsstyrelsen trodde initialt att rensningen redan var genomförd och hade inte förelagt dikningsföretaget några försiktighetsmått.
– Efter förbundets agerande har nu länsstyrelsen stärkt skyddet för hotade arter i Viskan. Trots försiktighetsåtgärderna är rensningen, om den utförs, dålig för Viskan. Men sett till att tillståndet som reglerar rensningen är från 1921 och alltså gäller oförändrat idag så får det ses som hygglig avvägning mellan olika intressen från länsstyrelsens sida, avslutar Axel Henckel.
www.sportfiskarna.se