Sensationellt hajfynd vid norska kusten

Arnt Grødal med en högst ovanlig fisk i famnen. Foto: Lena Iren Bullgård

Vad var det för en märklig haj som Arnt Grødal lyfte ombord från ytvattnet utanför Kristiansund? Forskare kan inte bekräfta arten men tror att det rör sig om en lövfjällhaj. I så fall är det den första observationen i norskt vatten.

Arnt Grødal trodde först att det var en död torsk som låg i ytan, men när han kom närmare såg han att det var en haj – och att den dessutom var högst levande. Den mäktiga fisken lyftes ombord för hand och vikten uppskattades till 15 kilo. Efter några snabba bilder släpptes den tillbaka och gav sig snabbt iväg mot djupet igen.

”Den var rund i kroppsformen med ett ganska platt nosparti och stora, blanka ögon”

– Den var rund i kroppsformen med ett ganska platt nosparti och stora, blanka ögon som kunde stängas. Den hade även två olika tandtyper – med griptänder i överkäken och sågtänder i underkäken, berättar Arnt för Hooked.no.

Fisken påminner en del om håkäringen men har taggar framför ryggfenorna. Forskare på Havforskningsinstituttet i Bergen blir entusiastiska när de ser bilder på fisken, men kan inte säkerställa arten. De tror att det kan röra sig om djuphavsarten Centrophorus squamosus.

Vi kontaktar den svenska hajexperten David Bernvi, som även han tror att det kan röra sig om en Centrophorus squamosus – eller lövfjällhaj som den heter på svenska.

”Det är en mycket ovanlig art som aldrig rapporterats från Norge”

– Bilderna tyder på det. Det är en mycket ovanlig art som aldrig rapporterats från Norge. Dock har exemplar fångats i Skottland och på Island. Hudtänderna påminner om lövblad varefter den fått sitt svenska namn, berättar han.

[allergallery id=”56323″]

Läs mer på Hooked.no här.

Hans Hällman