Siken skyddas

Fler och större sikar är målet för HaV (Foto: Maja Kristin Nylander/HaV)

Fler sikar och en mer artrik havsmiljö. Det är några mål när Havs- och vattenmyndigheten från den 15 oktober etablerar ett fiskefritt område i södra Bottenhavet. Ett större område ska skydda siken under lekperioderna och ett mindre kärnområde blir helt fiskefritt i fem år.
Sedan 1990-talet har siken i Bottniska viken minskat. Sikarna blir allt färre och stora individer allt mer ovanliga på flera platser. Enligt Havs- och vattenmyndigheten är påverkan från fiske, sälar, skarvar och miljöförändringar är några orsaker.
För att skydda sikbestånden – och i förlängningen stärka artrikedomen i havsmiljön – inrättar myndigheten ett fiskefritt område i södra Bottenhavet, med start den 15 oktober 2011.
Det fiskefria området har två delar. Dels införs ett kärnområde kring ön Storjungfrun sydost om Söderhamn som blir helt fiskefritt i fem år. Området bedöms vara särskilt värdefullt för den havslekande sikens lek- och uppväxtmiljöer. Dels införs ett större skyddsområde i Nordanstigs, Hudiksvalls, Söderhamns, Gävle, Älvkarleby och Tierps kommuner. Där fredas siken under sin lekperiod 15 oktober-30 november.
– Vi inför det fiskefria området för att det i framtiden ska bli mer och större sik i södra Bottenhavet. Tidigare erfarenheter visar att fiskefria områden har en positiv effekt för både fisk och fiske i omkringliggande områden, säger Martin Rydgren på Havs- och vattenmyndigheten.
Morgan Fihn