Sjöfartsverket inventerar farliga vrak

Sjöfartsverket har fått i uppdrag av regeringen att invertera vilka vrak i svenska vatten som kan utgöra miljörisk. Man vill därför ha information om vrak som kan ha miljöfarligt innehåll.
Det finns en otrolig mängd vrak i svenska vatten. Både i Östersjön och längs Västkusten har krig och olyckor orsakat många fartygsförlisningar. Många av dessa fartyg innehåller miljöfarlig last eller har stora mänger drivmedel kvar ombord.
Målet med Sjöfartsverkets inventering är i första steget att kartlägga vilka vrak som utgör de största hoten. Steg två är att undersöka vraken och steg tre är att genomföra sanering. Många havsfiskare har upplevt hur vraken man fiskar över släpper ifrån sig diesel som både luktar och syns på vattenytan vid stilla väder. I det mycket välkända området Hagen väst Marstrand ligger bland annat två tyska ubåtar som sänktes under andra världskriget och alla som fiskat där har känt lukten av den över sextio år gamla dieseln som sipprar upp från vraken.
Sjöfartsverket önskar att få in uppgifter om farliga vrak i svenska vatten: Du kan läsa mer här.
Anders Nicander