ANNONS

Skonsammare fiskemetoder ska gynna torsken i Skagerrak och Kattegatt

Kräfttrålen är utrustad med ett sorteringsgaller och en öppning ovanför gallret där fisken kan simma ut. Kräftan går igenom sorteringsgallret till fångstpåsen. Den småfisk som kommer igenom sorteringsgallret kan selekteras/sorteras.
ANNONS

Nu införs nya regler i Skagerrak och Kattegatt som innebär att mer selektiva fiskeredskap ska användas vid trålning efter kräfta och fisk.

Beståndssituationen för torsk i framför allt Kattegatt är allvarlig. Torskbeståndet befinner sig under biologiskt säkra gränser. Fiskekvoterna har därför sänkts rejält i år. Under året införs skonsammare fiskemetoder för att ytterligare minska trycket på torskbestånden.

Vid fiske med så kallad Seltra-trål i Skagerrak ska den mer selektiva trålen användas från och med den 1 november 2020. Detsamma gäller i Kattegatt från och med 31 maj.

– Det ska minska trycket på de hårt utsatta torskbestånden, säger Karin Linderholm, utredare vid Havs- och vattenmyndigheten (HaV).

De nya reglerna innebär också att den bakre delen av kräftristtrålen får vara utrustad med Seltra-trål.

Publicerad: 29 May 2020
Av: Robert Westin
ANNONS