ANNONS

Skrämmande utveckling för strömmingen i Bottenhavet

Sammanställningen visar ett ohållbart industriellt strömmingsfiske.
ANNONS

Sportfiskarna rapporterar att strömmingsfisket i Södra Bottenhavet har ökat mycket kraftigt under de senaste 20 åren. Detta påvisar organisationen genom en unik sammanställning om ett ohållbart överfiske.

Larmrapporterna har duggat tätt under den senaste tiden både från sportfiskare och även från det småskaliga kustnära yrkesfisket. I flera kustnära områden är det svårt att hitta strömmingen.

Det är det storskaliga pelagiska industrifisket som snabbt har betat ner bestånden. Dessa fångster blir fiskmjöl som används i den norska laxodlingsindustrin.

– Samtidigt som fångsterna har tiofaldigats så har strömmingens medellängd minskat och strömmingens har även konstaterats bli könsmogen tidigare. Detta är ett tydlig täcken på ett kraftigt överfiske som är ohållbart. För strömmingen i Sydöstra Bottenhavet har fisketrycket mångdubblats sedan 90-talet. Det finns tyvärr allt för många exempel på att ett långvarigt högt fisketryck resulterar i kraschade fiskbestånd och förändrade ekosystem i våra hav. Regeringen och ansvarig myndighet bör agera och utifrån en försiktighetsprincip reglera fisket snarast, säger Sten Frohm, Sportfiskarnas generalsekreterare.

Strömmingen är normalt ”motorn” för kustens ekosystem och samtidigt som det storskaliga fisket utvecklats har enorma ekosystemförändringar skett längs ostkusten.

Parallellt med att större strömming minskat i Södra Bottenhavet så har beståndet av storspigg exploderat i antal. Friska bestånd av gädda med flera arter har ersatts av system helt dominerat av storspigg och mattor av trådalger.

Publicerad: 26 June 2020
Av: Robert Westin
ANNONS