ANNONS

Skrubbskäddor i Östersjön är två olika arter

Skrubbskäddan kan leva i många miljöer vilket lett till att fiskarna utvecklats i olika riktningar. Foto: Amir Rastkerdar
ANNONS

Östersjöns skrubbskäddor är genetisk isolerade från varandra och tillhör två olika arter. Det visar en ny internationell studie som letts av Helsingfors universitet.  

Det har länge varit känt att Östersjöns skrubbskäddor fortplantar sig på olika sätt. De som leker långt från land har pelagiska ägg medan äggen hos de kustlekande fiskarna i Norra Östersjön sjunker.
När forskare i den aktuella studien utförde mer än 2 000 genetiska analyser av variationer i fiskarnas arvsmassa fann de att dessa två varianter av skrubba är isolerade från varandra och faktiskt är olika arter.
Artbildningen har skett på mindre än 3000 generationer, vilket är rekordsnabbt.

Studien, i vilken forskare från SLU Aqua deltagit, har publicerats i tidskriften PNAS.

Läs mer här.

Hans Hällman

Publicerad: 30 May 2017
Av: Hans Hällman
ANNONS