Släpp tillbaka stora abborrar

Sensommaren och hösten är abborrtider! Foto: Martin Falklind

Vikten av att släppa tillbaka stora gäddor och gösar har resulterat i maximått i flera vatten och nu betonas betydelsen att släppa tillbaka även stora abborrar. 

Att behålla de stora individerna gynnar fiskens reproduktion och nu har man i vissa sjöar infört ett maximått på 38 centimeter för abborre. Förhoppningen är att fler fiskerättsägare följer efter.
– I sjön Yngern i Södertälje har man ett maximått på 38 centimeter. Abborre över 38 centimeter måste återutsättas. Det är viktiga fiskar för reproduktionen och ekosystemet, säger Tobias Fränstam hos Sportfiskarna till SVT.
Se hela SVT-inslaget nedan: