Smart förvaltning ökar fångsten

Bildtext: Sportfiskare hjälper till att märka red snapper. Märknigen syftar till att skaffa mer information om fiskens tillväxt och levnadsvanor. (Foto: Florida Fish and Wildlife Commission)

Red snapper är en populär fisk i Florida, både som matfisk och sportfisk. Genom en sund fiskförvaltning kan man nu höja fiskekvoterna på denna fisk– och fortfarande bedriva ett ekologiskt hållbart fiske.
Under 80-talet sjönk fiskpopulationerna längs Floridas kuster betänkligt och man beslöt från politiskt håll att göra någonting åt det. Trots protester från såväl yrkesfiskare som sportfiskare och sportfiskeguider, infördes hårda regler och kvoter. Men knorrandet blev kortvarigt eftersom de hårda åtgärderna gav snabba resultat i form ökande fiskmängd. Idag har Florida ett fantastiskt fiske där både yrkesfiskare och sportfiskare får utrymme att ta upp fisk.
De senaste utvärderingarna av bestånden på Red Snapper visar att man stadigt kan höja fångstkvoterna, och ända bara ta av räntan på kapitalet. 2007 var kvoten cirka tusen ton, förra året var kvoten fyra tusen ton och i år kunde man enas om att man kan ta ut sju tusen ton av Red Snapper och fortfarande fiska inom god marginal för ett hållbart fiske.

Maria Ålander