Smörbultsinvasion vid Muskö

Invasiv överlevare. Den klarar kraftiga variationer i salthalt och temperatur och är tålig mot låga syrenivåer. Dessutom blir den kösnmogen tidigt och kan leka flera gånger per år. Kort sagt – den svartmunnade smörbulten tycks ha kommit för att stanna!
ANNONS

Fisksamhället vid Muskö utanför Nynäshamn uppvisar stora förändringar. Mest dramatisk är utvecklingen för den invasiva arten svartmunnad smörbult, som sedan 2013 har ökat lavinartat. Samma år började torsken minska.

Sveriges lantbruksuniversitet har följt fisksamhället vid Muskö sedan 1992. Genom standardiserade provfisken har forskarna kunnat se att arter som tånglake, strömming och abborre har minskat. Torsken uppvisade en ökning fram till 2013 då fångsterna plötsligt avtog. Samma år rapporterades det första exemplaret av svartmunnad smörbult. Sedan dessa har arten – som är starkt invasiv – ökat dramatiskt och dominerar nu fångsterna.

”Svartmunnad smörbult har ökat förvånansvärt snabbt”

– Svartmunnad smörbult har ökat förvånansvärt snabbt, och den har etablerat sig i provfiskeområdet norr om Nynäshamn. Den kan ha spridit sig naturligt söderifrån längs den svenska kusten, men mest sannolikt är att den har transporterats med fartygernas barlastvatten, säger Noora Mustamäki, forskningsassistent på SLU Aqua.

Läs mer här.

Hans Hällman

Publicerad: 04 June 2018
Av: Hans Hällman
ANNONS