ANNONS

Snillrik fiskevård

ANNONS

Genom att sänka ner buntade grenar från lövträd förändrar man vattnets flöde.

Deltagare från Fiskevårdsnätverket Göteborg, Göteborg Universitet och Sportfiskarna, har under 2012 jobbat med en för svenska vatten ganska oprövad metod. För att anlägga en ny strandbrink används buntar av sly och ris.
Fiskevårdsnätverket Göteborg hör av sig till Fiskejournalen för att berätta om en ny metod för att anlägga ny strandbrink:
Tekniken kan användas dels som erosionsskydd, dels för att förändra vattendragets bredd och ström. Enbart naturmaterial används i form av lövträd. Knippen av pil buntas ihop och placeras ut i strömriktningen. Dessa förankras och låses sedan med käppar av björk eller al. Vid högvatten spolas sediment över riset och bygger så sakta upp nytt material till den nya strandkanten
Eftersom mängden död ved tillförs i vattnet gynnas även insektslivet. Särskilt väl lämpar sig detta i bäckar där lugna partier och vass är ett problem och där man vill åstadkomma mer variation och rörelse i vattnet.
På engelska kallas metoden för ”faggots and brushwood bundles”, ungefär ”risknippen och slybuntar”.
Läs mer på www.fiskevardgoteborg.se.

Publicerad: 03 February 2013
Av: Morgan Fihn
ANNONS