Snön saknades i Älvkarleby

Premiärhelgen i Älvkarleby resulterade i 71 fångade öringar över minimimåttet, och två övervintrade laxar.
Solen strålade hela helgen från klarblå himmel. Dagen före premiären var det snöoväder. De erfarna Älvkarlebyfiskarena hade gärna sett att snön istället kommit under fiskepremiären.
– Då hade fisket säkert varit betydligt bättre, berättade Tomas Lennström, som är en av de allra mest rutinerade vid älven.
Öringfångsterna i Dalälven har minskat stadigt under många år. Fisket i älven är praktiskt taget helt uppbyggt av den kompensationsutsättning av smolt som kraftproducenterna i älven är skyldiga att göra. 2009 sattes 86 000 havsöringssmolt ut, vilket är betydligt fler än föregående år.
Just nu är det framförallt övervintrad fisk som fångas. När vattentemperaturen börjar stiga söker sig blank fisk från havet upp i älven. I Älvkarleby fångas de flesta öringarna under andra halvan av april. Öring från den stora utsättningen 2009 förväntas dominera i fångsten i år. Efter sina två år i havet väger öringarna nu uppemot två kilo.
Bernt Moberg

Premiärens största öring, 3,4 kilo. Mikael Weman fångade den från Korallen. (Foto: Bernt Moberg)