Pinsam omröstning i EU

Det var glest mellan delegaterna när EU skulle rösta om fortsatt fiske i det ockuperade Västsahara. (Foto: European Union 2013 EP )

Det var glest mellan delegaterna när EU skulle rösta om fortsatt fiske i det ockuperade Västsahara. (Foto: European Union 2013 EP )

Förra veckan berättade vi hur moderaten Gunnar Hökmark tryckte på fel knapp vid två omröstningar i EU. Följden blev att han röstade ja till bottentrålning i djuphavsområden och fortsatt fiske utanför ockuperade Västsahara. Nu kan Fiskejournalen berätta att ett flertal svenska politiker inte röstade alls i den senare av de två. Detta på grund av en trasig ringklocka…
Tisdag den 10 december var det dags att besluta om fortsatt fiskeavtal med Marocko i havet utanför Västsahara. När räkning genomfördes fanns inga röster från varken Isabella Lövin (MP) eller Christofer Fjellner (M), trots att de båda har en tydlig ståndpunkt i frågan. Anledningen var att den ringklocka som gör delegaterna uppmärksamma på att omröstningen startar – var ur funktion. Enligt Isabella Lövins presschef Axel Naver, blev påföljden att drygt 170 delegater inte hann in i tid.
Enligt Lövin anlände hon till sin plats i kammaren precis innan omröstningen om Marocko, men hann inte få röstkortet att fungera i röstmaskinen.
– Olyckligt nog beslutade talmannen att starta voteringen ändå, säger Naver till Fiskejournalen.
Han medger att det är varje delegats ansvar att vara på plats och beklagar att olyckliga omständigheter ställde till det.
Missa inte notisen om Gunnar Hökmarks felröstning.
Morgan Fihn