ANNONS

Socialdemokraterna i norr splittrade i laxfrågan

ANNONS

Det är förbjudet att sälja eller saluföra fritidsfiskad lax sedan maj 2011, då riksdagen fattade beslut i frågan.
Det är förbjudet att sälja eller saluföra fritidsfiskad lax sedan maj 2011, då riksdagen fattade beslut i frågan.

Efter det att riksdagsledamoten Karin Åström (s) från Överkalix i Norrbottens län gick ut med att hon ville förbjuda fritidsfisket efter lax med kommersiella redskap, kom reaktionerna. Hon menar bland annat att fisket inte är försvarbart, åtminstone inte så länge som laxälvarna inte når det internationella målet för hållbara bestånd, skriver NSD.
Bengt-Olov Innala (s), vice kommunalråd i Haparanda, rasar över partikamratens utspel, och menar att debatten är gammal och att förslaget visar på okunskap.
Fritidsfisket och yrkesfisket har varit en stor del av familjen Innalas göranden under många år. Bengt-Olov Innala menar fritidsfisket är ett bra komplement till skogs- och jordbruk, att förbudet skulle kunna spoliera viktiga arbetstillfällen.
Enligt NSD förstår inte Bengt-Olov Innala den nuvarande debatten, eftersom det är ett enormt uppsving av lax i exempelvis Torneälven. Om problem finns i Kalixälven, måste detta diskuteras i Kalix älvdal. Därtill, menar han att utestänga fastighetsägarna från att fiska lax med kommersiella metoder, är som att utestänga jordbrukare eller skogsägare att odla på sina ägor.
Karin Åström (s) å sin sida menar att hon har stöd av forskningen och att vi måste vara oroade över laxtillgången i Östersjön. Det handlar faktiskt om att bevara ett laxbestånd som är långsiktigt livskraftigt, det handlar om att få stopp på överfisket i Östersjön och det handlar slutligen om att värna yrkesfiskarna, eftersom fritidsfiskare som säljer lax snedvrider konkurrensen. Karin Åström hänvisar också till det riksdagsbeslut av den 7 maj 2011, som säger att det är förbjudet att sälja eller saluföra fritidsfiskad lax, allt enligt NSD, lördagen den 4 januari 2014.

Vill du vara med och påverka – och förbättra laxens situation? Klicka här.

Publicerad: 06 January 2014
Av: Morgan Fihn
ANNONS