Sportfiskarna anmäler muddring i Viskan

ANNONS

Flod- och havsnejonöga, ål, olika musslor, lax och havsöring hotas av muddringarna. (Foto: Lars Vallin)

Sportfiskarna anmäler nu en rensning i Dran och Viskan av Viskaåns Sänkningsföretag till Länsstyrelsen i Hallands län.
Skälet till anmälan är att Länsstyrelsen enligt uppgift till Sportfiskarna har godtagit en anmälan om rensning utan att meddela tillräckliga försiktighetsmått/förbud. Sportfiskarna menar att länsstyrelsen i första hand ska förbjuda verksamheten. I andra hand måste försiktighetsmått till som begränsar miljöpåverkan av rensningen.
Sportfiskarna blev kontaktade om ärendet av Per Ingvarsson, vattenvårdsingenjör, lokal fiskevårdare och ordförande i Sportfiskarnas Hallandsdistrikt. I berörd vattenförekomst finns följande skyddsvärda arter som kan hotas av åtgärden: flat dammussla, spetsig målarmussla, äkta målarmussla, ål, flodnejonöga samt havsnejonöga. Den nu sökta rensningen skulle även medföra en kraftig sedimentation av nedströms liggande bottnar till skada för bland annat lax och havsöring.
Enligt Sportfiskarnas mening finns det starka skäl att förbjuda sökt verksamhet eftersom den, särskilt i förhållande till dess omfattning och begränsade nytta, kommer att medföra allvarlig skada på miljön. Det är oklart i vilken omfattning verksamheten är pågående varför länsstyrelsen måste agera omedelbart.
Läs Sportfiskarnas tillsynsanmälan här.

Publicerad: 19 June 2013
Av: Morgan Fihn
ANNONS