Sportfiskarna får ökat stöd – satsar stort på unga

Sportfiskarna fortsätter satsa på ungdomsverksamheten. Foto: Magnus Grimstedt

Sportfiskarna har anledning att vara nöjda över fördelningen av statsbidrag till landets friluftslivsorganisationer. De fick nämligen 200 000 i ökat anslag, och sammanlagt och 9,5 miljoner totalt.

Sportfiskarna tilldelas 5 000 000 kronor i organisationsbidrag och 4 550 000 kronor i verksamhetsbidrag. Frågan är då hur medlen ska användas? Jo, bland annat genom fortsatt satsning på ungdomarna.

Verksamhetsbidraget ska användas till den breda satsningen ”Åtgärdspaket: Skola, främjande och integration” som får 2 950 000 kronor, samt det välkända skolprojektet ”Klassdraget” som tilldelas 1 600 000 kronor. Klassdraget har omfattat inte mindre än 100 000 deltagande skolbarn hittills.

– Det är oerhört värdefullt för förbundet att bli tilldelade dessa medel och vi kommer som alltid att göra vårt bästa för att få ut maximalt med verksamhet för pengarna. Genom statsbidraget kan vi utveckla verksamheten på fler kontor i landet och tillsammans med våra anslutna föreningar kan vi få ännu fler barn och unga att prova på fiske och få delta i praktisk fiskevård – på skoltid, fritid och lovtid, kommenterar Jesper Taube, Sportfiskarnas Stabschef.

Läs mer om Sportfiskarna:

Dags för helkväll med artjakt och tonfisk i fokus