Sportfiskarna vill stärka skyddet för svaga laxälvar

Olika älvar har väldigt olika status på sina laxbestånd. Foto: Martin Falklind

Havs- och vattenmyndigheten har presenterat sitt förslag för årets yrkesfiske efter östersjölax. Sportfiskarna har vissa synpunkter.
Även i år ges möjlighet till dispens för en tidig start för laxfiske i Västernorrlands- och Västerbottens län vilket riskerar att fånga den tidigt vandrande vildlaxen. Sportfiskarna anser att detta inte är förenligt med HaV:s mål att skydda de svaga laxbestånden i exempelvis Lögdeälven, Piteälven, Råneälven, Åbyälven, Rickleån och Sävarån.  HaV föreslår i år även en ökad andel fångst av vildlax i Bottenviken.
– Sportfiskarna anser att skyddet för de svagaste laxälvarna måste förstärkas ytterligare och att länsstyrelsen i Västerbotten och Västernorrland omedelbart ska upphöra med att ge dispens för en tidig start på laxfisket, kommenterar Glenn Douglas, Sportfiskarna Region Norr.
Läs hela artikeln här.