Sportfisket i Mörrum hotat

Sportfiskarna vädjar till länsstyrelsen att slå vakt om de betydande sportfiske- och fisketurismvärden som är förknippade med Mörrumsån. (Foto: Morgan Fihn)

Fiskodling och kanotpaddling kan stjälpa det berömda sportfisket i Mörrumsån. En planerad fiskodling i Hanöbukten riskerar att sprida smittsamma fisksjukdomar till Mörrumsån. Samtidigt finns förslag om att ta bort förbudet mot att paddla kanot på fiskesträckorna i Mörrum.
Länsstyrelsen i Blekinge behandlar för närvarande en ansökan om att anlägga en fiskodling i det inre av Hanöbukten. Syftet med odlingen är att sätta ut havsöring längs kusten för att främja det lokala kustyrkesfisket.
– Den föreslagna fiskodlingen utgör ett direkt hot mot Mörrumsåns unika lax- och havsöringbestånd. Det finns en stor risk för samma förödande sjukdomsutbrott som drabbade Mörrumsån på 1990-talet. Dessutom finns det risk att den odlade fisk som sätts ut påverkar de vilda bestånden i Mörrumsån eller andra närliggande vattendrag, säger Sportfiskarnas ordförande Joakim Ollén.
Länsstyrelsen överväger samtidigt att ta bort det sedan länge rådande förbudet mot båt- och kanottrafik på sportfiskesträckorna i de nedre delarna av Mörrumsån. Förbudet har tillkommit för att minska olycksrisken samt för att undvika störningar på det intensiva sportfisket i ån.
– Att tillåta kanotpaddling på fiskesträckorna under fiskesäsongen innebär en stor olycksrisk samtidigt som det medför mycket kraftiga störningar på fisket. Båda dessa förslag är ett direkt hot mot Mörrum och de många sysselsättningstillfällen som direkt och indirekt är beroende av kronolaxfisket. Sportfiskarna vädjar därför till länsstyrelsen att slå vakt om de betydande sportfiske- och fisketurismvärden som är förknippade med Mörrumsån, avslutar Joakim Ollén.