Sportfisket i Öresund är värt en halv miljard

Många tycker om att fiska i Öresund, bland annat under hösten då sillen går till. Foto: Anders Nicander

I Öresunds trålfria vatten trivs mängder av fiskar och sportfiskare. I en rapport från Öresundsvattensamarbetet framgår det att sportfisket kan vara värt en halv miljard kronor per år.

Öresundsvattensamarbetet är ett samarbete mellan de svenska och danska kommuner och län som omger Öresund. I en 70-sidig rapport som Sportfiskarna tagit del av framgår det bland annat att Öresunds djupvatten kan hålla en oceanisk salthalt, att hela 155 arter har dokumenterats i Öresund och inte minst – att sportfisket kan vara värt en halv miljard svenska kronor per år.

”Mycket imponerande och givetvis värdefullt för alla beslutsfattare att få faktiska värden svart på vitt”

–Mycket imponerande och givetvis värdefullt för alla beslutsfattare att få faktiska värden svart på vitt.  Även om det är omöjligt att få exakta siffror så är det här en bra fingervisning av det stora värde som lilla Öresunds trålningsfria ekosystem genererar, säger Sportfiskarnas fiskevårdschef Markus Lundgren.

Rapporten är nu under slutlig granskning och kommer att tryckas i februari.

Läs mer här.

 Hans Hällman