Stockholm satsar på gädda

Länsstyrelsen i Stockholm har fått ytterligare bidrag för sin satsning på gädda. Från Naturvårdsverket kommer nu 800 000 kronor för åren 2010 och 2011.
– Detta är mycket glädjande, säger länsfiskekonsulent Henrik C Andersson. Vi kommer att vidta flera åtgärder för att stärka fiskbestånden i skärgården, till exempel att anlägga våtmarker. Det finns även goda förutsättningar att fördubbla de beslutade medlen med pengar från EU.
I samma beslut beviljades även Sportfiskarna och Upplandsstiftelsen medel.
– Så nu gäller det att Länsstyrelsen tar sitt samordningsansvar så att pengarna kommer så många gäddor som möjligt till del, totalt handlar det om åtgärder för flera miljoner, avslutar länsfiskekonsulenten.
Gäddan är den viktigaste rovfisken i skärgården och modern forskning tyder på att denna toppredator har mycket stor betydelse för hela vattenmiljön.
Svenne Andersson

Sådana här gäddor ska det finnas i Stockholms skärgård! Magnus Bergfast med en fin sak på 118 centimeter.

Sådana här gäddor ska det finnas i Stockholms skärgård! Magnus Bergfast med en fin sak på 118 centimeter.