Stopp för utbyggd vattenkraft i nedre Dalälven

ANNONS

Ingen ny kraftstation vid Untra

Högsta domstolen meddelar inte prövningstillstånd och slår därmed fast Mark- och miljööverdomstolens dom från juni i år att avslå ansökan om att uppföra en ny kraftstation i anslutning till Untra kraftverk i Dalälven.

Högsta domstolen slår fast Mark- och miljööverdomstolens avgörande att avslå Fortums ansökan om att uppföra en ny kraftstation i anslutning till Untra kraftverk.  Detta skriver Naturskyddsföreningen i ett pressmeddelande.
– Beslutet är en principiellt viktig seger för miljörörelsen och de unika naturvärden som finns i Nedre Dalälven. Högsta domstolen bekräftar den tidigare domen och därmed att lagstiftningen i första hand ska gynna miljön. Vi har jobbat för att skydda det aktuella området runt Båtsfors sedan 1970-talet så det är stor dag för alla dem som kämpat för detta. Låt oss hoppas att detta blir en stoppsignal till alla som vill försöka uppföra nya vattenkraftverk, säger Mikael Karlsson, ordförande Naturskyddsföreningen.
Högsta domstolen meddelar inte prövningstillstånd och slår därmed fast Mark- och miljööverdomstolens dom från juni i år att avslå ansökan om att uppföra en ny kraftstation i anslutning till Untra kraftverk i Dalälven.
– Nu hoppas vi att beskedet från HD i förlängningen öppnar för restaureringar i området Båtfors, som ligger dikt an mot Untra, nu återupptas och att vattnet på sikt får strömma igenom området, som är norra Europas kanske mest artrika naturskogsmiljö. På cirka 500 hektar lever över 250 rödlistade arter, säger Kristoffer Stighäll, projektledare skog och naturvård på Naturskyddsföreningen.
I Mark- och miljööverdomstolens dom, som Högsta domstolen nu slagit fast, står det bland annat att ”(v)id en sammantagen bedömning av verkningarna av de byggnadsåtgärder som ska utföras anser Mark- och miljööverdomstolen att åtgärderna kommer att medföra mer än obetydlig miljöpåverkan. Förbudet i 4 kap. 6 § miljöbalken mot vattenkraftsutbyggnad i nedre Dalälven lägger därför hinder i vägen för att tillåta den ansökta verksamheten.”
– Ett tillstånd till kraftverket skulle ha varit oförenligt med miljöbalkens bestämmelser, EU:s naturskyddsdirektiv samt strida mot byggnadsförbudet för vattenkraft i skyddade älvsträckor. Att Högsta domstolen slår fast Mark- och miljööverdomstolens beslut är viktigt och har stor betydelse vid framtida prövningar av vattenkraft som skadar höga naturvärden, säger Joanna Cornelius, miljöjurist på Naturskyddsföreningen.
Läs Högsta domstolens beslut och Mark- och miljööverdomstolens dom.

Missa inte tidigare notiser om Fortum och Untra.

Publicerad: 31 October 2013
Av: Morgan Fihn
ANNONS