Stor enighet om 8-fjordar

Mötet om tillståndet för fisken i våra fjordar visade på en stor enighet och en fast beslutsamhet att återskapa fiskbestånden inom området.
Projektledaren för 8-fjordar, Niklas Åberg, har på ett imponerande sätt lyckat få alla parter ”med på tåget” och att få höra en representant för de som vanligtvis fiskar med nät uppmana någon som kände sig missnöjd med att vi fått ett nätfiskeförbud att köpa sig ett kastspö var mycket roligt.
Bilden om vad som orsakat fiskens försvinnande delades av de flesta, även om det som vanligt i de här sammanhangen kastades en del skuld på skarv och säl. På frågan om varför man inte inkluderat Hake- och Älgöfjorden i fredningsområdet svarade Fiskeriverkets generaldirektör, Axel Wenblad, att det kommer att ses över under året.
Anders Nicander

Fiskeriverkets generaldirektör Axel Wenblad berättade att det en gång fångades 130 ton torsk om året i Hakefjorden som gränsar till de nyligen införda fredningsområdena. (Foto: Anders Nicander)

Fiskeriverkets generaldirektör Axel Wenblad berättade att det en gång fångades 130 ton torsk om året i Hakefjorden som gränsar till de nyligen införda fredningsområdena. (Foto: Anders Nicander)