Stora insatser för få öringar

Öringarna på Hallandsås blev rikskändisar när Banverkets tunnelbygge dränerade åsen på vatten. Lyabäckens öringstam riskerade att slås ut och de vuxna fiskarna flyttades tillfälligt till en odling.
I väntan på att tunnelbygget ska bli klart satsar biologerna på att sätta ut befruktad rom och yngel i bäcken. Förhoppningen är att de ska växa till sig trots att bygget påverkar vattennivåerna. När vattnet är tillbaka planerar man att återutsätt de vuxna öringarna. Tyvärr är det nog så att kändisskapet har banat vägen för de lite extrema åtgärderna. Det finns krafter som vill bygga elkraftverk i snart sagt varenda vattendrag i landet. De öringar som finns i många av de vattnen kommer aldrig att få samma förmåner som öringarna på Hallandsåsen. De kommer att försvinna för gott.
Anders Nicander


Öringarna fångades in med elfiske och transporterades bort för att förvaras i en odling. (Foto: Anders Nicander)

Öringarna fångades in med elfiske och transporterades bort för att förvaras i en odling. (Foto: Anders Nicander)