Storsatsning på vattenmiljön – länsstyrelserna får 374 miljoner

374 miljoner kronor ska ge friskare vatten i både sjöar och hav.

Havs- och vattenmyndigheten delar i år ut totalt 374 miljoner kronor i anslag till landets länsstyrelser för arbete med havs- och vattenmiljön. Pengarna ska bland annat gå till kalkning, fiskevård och åtgärder för hotade arter. Mest pengar får Västra Götalands län. 

Havs- och vattenmiljöanslaget är en av de viktigaste nationella satsningarna för att förbättra, bevara och skydda våra hav, sjöar och vattendrag. I år är anslaget på totalt 950 miljoner kronor, vilket är 163 miljoner mer än i fjol. En stor del går till landets 21 länsstyrelser som därefter fördelar pengar till kommuner, organisationer och företag.

”Flera länsstyrelser vittnar om att fiskevård, restaurering av vattendrag, minskad övergödning och strandstädning leder till ökat turism som sport- och fritidsfiske”

– Satsningar som finansieras via havs- och vattenmiljöanslaget skapar sysselsättning och bedöms även indirekt leda till ökad tillväxt. Flera länsstyrelser vittnar om att fiskevård, restaurering av vattendrag, minskad övergödning och strandstädning leder till ökat turism som sport- och fritidsfiske, säger Björn Sjöberg, avdelningschef på HaV.

Västra Götalands län får i år 61 miljoner kronor från Havs- och vattenmiljöanslaget. Det är betydligt mycket mer än någon annan länsstyrelse och beror delvis beror på att det fortfarande pågår stora och kostsamma kalkningsprojekt i Västsverige.

Läs mer här.

Hans Hällman