Stort oljeutsläpp i Bohuslän

Olja som tros härröra från en fartygskollision väst Danmark den 10 september har drivit i land på stränder längs västra Tjörn. Utsläppet är omfattande och saneringsarbetet har pågått hela natten.
50 kubikmeter olja har tagits upp av kustbevakningens strandsanerare och fortfarande är det mycket olja kvar i vattnet. När den ostliga vinden nu tilltar driver oljan till sjöss igen och riskerar att dyka upp någon annan stans. Enligt Göteborgs Posten drev den första oljan i land på Klädesholmen och vid Kyrkesund under torsdagen. Den olja som finns kvar har delat sig och har under natten till i dag siktats vid flera olika platser.
Hur stora skadorna på det unika natur- och djurlivet i området är är för tidigt att säga.
Anders Nicander

De unika naturmilöerna på västra Tjörn har drabbats av oljesläpp. (Foto: Anders Nicander)