Studie av ekosystem ger ny kunskap

Nedbrytningen av löv kan svara på frågor om tillståndet för vattendrag. (Copyright Brad Bailosky/Creative Commons Attribution ShareAlike 3.0 License )

Övergödning av sötvatten är ett globalt problem, men dess effekter på ekosystemens funktion på olika skalor är dåligt kända. I en ny internationell studie presenteras nya rön. Studien presenteras i tidskriften Science.
I en internationell studie av över hundra vattendrag har man undersökt effekterna av övergödning på lövnedbrytning, en nyckelprocess som drivs av mikrosvampar och lövätande ryggradslösa djur (evertebrater) som bidrar till att frigöra energi och näring från löven för andra delar av vattendragets organismsamhällen.
Ett problem för vattenförvaltare är just att zonen där nedbrytning är högst även har den största variationen, eftersom detta område av maximal osäkerhet är där de flesta europeiska strömmar finns. Hittills har ekologer och vattenförvaltare förlitat sig mest på ”strukturella” mätningar som bygger på biologisk mångfald för biologisk övervakning och miljöbedömning, snarare än ekosystembaserade processer.
Funktionella mätningar som lövnedbrytning kan karaktärisera hur ett ekosystem faktiskt fungerar, i motsats till vad den består av, och här finns ett direkt samband med ekosystemtjänster (t ex tillgång på rent vatten, borttagning av näringsämnen och andra föroreningar) än rent strukturella metoder. Resultaten publiceras i det senaste numret av den ledande vetenskapstidskriften Science.
Morgan Fihn