Svar från Axel

Här om dagen ställde vi frågan till Fiskeriverkets generaldirektör Axel Wenblad hur det går med den utlovade satsningen på att återetablera torsken i Bohusläns fjordar. Under måndagen kom det ett svar.
I ett mail berättar Axel Wenblad att verkligheten är mer komplicerat än man väntat sig och att måste göra en bättre fördjupad riskanalys. Underförstått kommer projektet att dra ut på tiden.
Axel Wenblad berättar i samma mail att man parallellt med den fördjupade riskanalysen ser över fiskeregleringen i Gullmarn där det tycks finnas rester av de lokala torskbestånden. Detta låter naturligtvis oerhört glädjande under förutsättning att man inför begränsningar av den typ man har inom 8-fjordar. I 8-fjordarområdet finns det två områden där allt fiske är förbjudet och inom större delen av fjordområdet är det endast tillåtet att fiska med krok och burar.
Anders Nicander

Fiskeriverkets generaldirektör Axel Wenblad berättar att man ser över fiskeregleringen i Gullmarsfjorden. (Foto: Anders Nicander)