Svensk-finsk satsning går på djupet med klimatet

En svensk-finsk satsning ska kartlägga vattenmiljön. Foto: Länsstyrelsen i Västra Götaland
ANNONS

Nu går länsstyrelserna i Västerbotten och Västernorrland på djupet med klimatförändringarnas effekter på undervattensnaturen.

De deltar nämligen ett nytt projekt tillsammans med finska samarbetspartners för att ta fram kunskap kring ämnet.

Uppvärmningen av klimatet orsakar bland annat förändringar i havets salthalt, temperatur och vattennivå. Det är viktigt med bra kunskap om hur havet kommer att påverkas i framtiden, till exempel för myndigheternas miljöarbete och samhällsplanering, skriver Länsstyrelsen i Västerbotten på sin hemsida.

Det treåriga projektet ECOnnects huvudmål är att ta fram nya beslutsunderlag för att bättre kunna hantera anpassningen till ett förändrat klimat, och att analysera hur förändringarna påverkar arter och naturtyper, och vilka effekterna kan bli för alla som nyttjar kusten och havet.

Projektet leds av Forststyrelsen i Finland, och från finsk sida deltar också NTM-Centralen i Södra Österbotten. Det finansieras av EU genom Interreg-programmet Botnia-Atlantica, och även svenska Havs och vattenmyndigheten bidrar med finansiering.

Läs om kvicksilverskandalen i Östersjön:

Tove tar upp kampen om kvicksilverskandalen

Publicerad: 26 October 2018
Av: Anders Lundin
ANNONS