Svensk-Finskt samarbete för att gynna vildlaxen

Gränsöverskridande samarbete för vildlaxen i Östersjön. (Foto: Justin McCarthy)

Gränsöverskridande samarbete för vildlaxen i Östersjön. (Foto: Justin McCarthy)

Länsstyrelsen i Norrbotten län har tillsammans med Lapplands förbund i finska Lappland bildat samarbetsorganisationen The Salmon Committee of the Bothnian bay (SALCOM). Ett gemensamt arbete med frågor kring vildlaxen har pågått under en längre tid och avsikten med bildandet av kommittén är att strukturera och utveckla samarbetet.
– Norrbotten och finska Lappland har de viktigaste kvarvarande vilda laxbestånden i Östersjöområdet, därför har vi ett gemensamt intresse att arbeta för att gynna laxen. Det här ger oss även en bättre grund för att utveckla samarbetet, säger Dan Blomkvist på Länsstyrelsen.
Kommittén ska lyfta fram regionens syn och intressen i laxförvaltningsfrågor och att vid behov informera beslutsfattare på nationell och internationell nivå så att hänsyn tas till regionens intressen.

Informationsutbyte i fokus
Det främsta målet är att utbyta information kring frågor som rör förvaltningen av regionens laxbestånd. Även frågor som rör den gemensamma förvaltningen av laxfisket i gränsälven (Torne- Muonio- och Könkämä älvar) kommer att diskuteras. Laxkommittén kommer att lägga tonvikt på regionalitet, glesbygdsutveckling och långsiktigt hållbart nyttjande av regionens laxbestånd.
Seminarier och möten kommer att anordnas dit olika intressenter bjuds in. Det första seminariet planeras till hösten 2014.

Medlemsorganisationerna i laxkommittén är
:
Lapplands förbund, Länsstyrelsen i Norrbottens län, Kommunförbundet Norrbotten, Finsk-Svenska gränsälvskommissionen, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland samt Tornedalsrådet.