ANNONS

Svenska forskare: Mer stora fiskar i havet för klimatets skull

Klimatanpassa yrkesfisket, genom att bland annat skona stora individer, anser svenska forskare. Foto: Anders Lundin
ANNONS

Parallellt med att trålgränsen ska flyttas ut på prov i Egentliga Östersjön och Bottniska viken så kommer ett krav om att yrkesfisket bör klimatanpassas. Bakom förslaget ligger forskare vid bland annat Uppsala universitet, Göteborgs universitet och Havsmiljöinstitutet.

Forskarna anser att man bör förbjuda bottentrålning i havsområden med stora lager av kol, begränsa fisket av vissa arter och spara stora individer i fiskpopulationer. Kort sagt en mer hållbar förvaltning.
I kombination med detta borde fisket styras av principen ”maximalt uppfångande av koldioxid”. Kontentan är alltså att mer fisk ska få vara kvar i havet, för att inte den globala uppvärmningen inte ska skyndas på. Detta skriver bland annat Uppsala Universitet om på sin hemsida.

– Huvudfokus ligger idag på största möjliga konsumtion. En MSY-baserad förvaltning ställer inga krav på att hänsyn tas till de marina ekosystemtjänsterna, alltså det havet och marina arter gör som bidrar till att förbättra människans livsmiljö. Detta gör dagens förvaltning oförmögen att värna havets nyckelroll i bindandet av koldioxid, säger Niels Krabbe, forskare i internationell rätt med särskild inriktning mot reglering av biodiversitet, klimat och naturresurser, vid Göteborgs universitet.
Här på Uppsala Universitets hemsida kan du läsa mer om förslaget.

Publicerad: 25 maj 2022
Av: Anders Lundin
ANNONS