Svenska Kraftnät får kritik

ANNONS

Älvräddarna ifrågasätter om Svenska kraftnät har förstått sitt uppdrag.

Älvräddarna ifrågasätter om Svenska kraftnät har förstått sitt uppdrag.

I en replik på debattartikel i Dagens Samhälle menar Christer Borg, ordförande i Älvräddarna, att Svenska Kraftnäts generaldirektör inte ska debattera tillsammans med partsintressen.
Svensk Energis VD Kjell Jansson gick tillsammans med Svenska Kraftnäts generaldirektör ut i en gemensam debattartikel och kritiserade vattenverksamhetsutredningens förslag på ny lagstiftning kring vattenkraften. Nu har Älvräddarnas Christer Borg svarat och är kritisk inte bara till innehållet utan också för att en statlig toppchef gör gemensamma utspel med Svensk Energi, som är en medlemsorganisation med en tydlig roll; att försvara sina medlemmars ekonomiska intressen.
– Det är helt felaktigt menar jag. Men det är också ett tecken på kraftintressenas märkliga omvärldsanalys och självbild. Ett sådant här utspel leder ju bara till en minskad trovärdighet för dem hos de politiker de försöker påverka, menar Christer.
Svenska kraftnäts uppgift enligt förordning är att ”förvalta, driva och utveckla ett kostnadseffektivt, driftsäkert och miljöanpassat kraftöverföringssystem”, inte att tillsammans med partsintressen gå i polemik mot EU-rättsliga krav, avslutar Christer debattartikeln som du hittar här.

Vill du också att vattenkraften ska anpassa sin verksamhet till moderna miljökrav?
Tillsammans med Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund, Älvräddarnas Samorganisation, Världsnaturfonden WWF, Östersjölaxälvar i samverkan och Naturskyddsföreningen, har Fiskejournalen under lång tid kämpat för att vattenkraften ska börja ta miljöhänsyn. Nu kan det bli verklighet. I oktober presenterade regeringen en revolutionerande utredning: ”Vattenverksamhetsutredningen”. Utredningen föreslår skärpta miljökrav för vattenkraftsindustrin, med målet att återfå den biologiska mångfalden i våra utbyggda vattendrag.
Därför ber vi nu dig att – tillsammans med oss och miljöorganisationerna – hjälpa till att uppmuntra våra beslutsfattare till att lagstifta för fria vandringsvägar och ekologisk hänsyn inom vattenkraften.
Skicka ett brev från vår sida Engagera Dig.

Publicerad: 18 February 2014
Av: Morgan Fihn
ANNONS