Svenska stensimpor ska rädda musslor i Danmark

Stensimpan – värd sin vikt i guld? Foto: Ivan Olsson/Länsstyrelsen

Anders Eklöv gick i spetsen för elfisket.
Foto: Hans Berggren

Under onsdagen 21 november samlades en rad aktörer vid skånska Fyleån. Fiske stod på programmet – men inte vilket fiske som helst. De skulle nämligen fånga 450 stensimpor, som ska flytta utomlands …

Det framgångsrika svenska projektet Målarmusslans återkomst har nämligen fått en dansk efterföljare. Men värdfisken stensimpa är utrotad i Danmark sedan 50 år. Därför fiskas 450 stensimpor upp från Fyleån för att sedan exporteras till Susåen i Naestved på Själland där målarmusslan ska återintroduceras, meddelar Länsstyrelsen i Skåne i ett pressmeddelande.

– I larvstadiet fastnar målarmusslan i gälarna på värdfiskar där den utvecklas och så småningom faller till botten. Där gräver den ned sig och växer till en vuxen mussla, berättar Lea Schneider, vattenhandläggare på Länsstyrelsen Skåne, och musselforskare i projektet Målarmusslans återkomst.

Det svenska projektet utvecklade en metod för att återintroducera musslan, vilket genomfördes i restaurerade delar av Fyleån och Klingavälsån. Det skånska projektets erfarenheter har legat till grund för en dansk ansökan till det europeiska Life-programmet. Projektet har beviljats EU-stöd och går nu in i en aktiv fas, enligt Länsstyrelsen i Skåne.  Tankarna är att plantera in mussellarver i elritsor från Jylland och flytta dem till den danska Susåen på södra Själland. För att ytterligare förbättra de framtida levnadsbetingelserna för musslorna vill man också återintroducera värdfisken stensimpan, och därför har det danska projektet fått tillstånd att hämta 450 stensimpor från Fyleån.

Läs även om det allvarliga läget för svenska musslor:

Alarmerande läge för flodpärlmusslan på flera håll