Svenskt Sigills satsning stärker statusen på landodlad fisk

Odling på land är ett koncept som nu stärks.

Att landbaserade fiskodlingar är framtiden tycks många vara överens om. Nu går även Svenskt Sigill i täten för en renare fiskodlingsbransch.

De håller nämligen i detta nu på att bygga upp en certifiering av landbaserad fisk- och skaldjursuppfödning. Denna nya uppfödning av fisk- och skaldjur sker i slutna system på land vilket gör den till världens kanske mest hållbara fiskuppfödning. Svenskt Sigill tar fram certifieringen i samarbete med bland annat Gårdsfisk, skriver de i ett pressmeddelande.

Mer än 75% procent av fisken som äts i Sverige är importerad, men med denna nya fiskuppfödning kan tomma lador utnyttjas på ett nytt hållbart sätt och ge liv åt den svenska landsbygden. Samtidigt får vi i butiken möjlighet att välja en fisk som inte har bidragit till övergödning eller utfiskning i samma utsträckning som annan fiskuppfödning, konstaterar Svenskt Sigill.

Gårdsfisk är ett av de företag som är först i Sverige med fiskuppfödning på land. I en gammal lada har de nu byggt en toppmodern anläggning för ett integrerat lant- och vattenbruk.

–  Vi vill ha den första Svenskt Sigill-märkta fisken och därför är vi med och bygger upp den här certifieringen. Vårt mål är att öka mängden svensk hållbar fisk i fiskdisken, säger Johan Ljungquist, VD på Gårdsfisk.

Läs mer om landbaserade fiskodlingar:

Är framtidens fiskodlingar landbaserade?