Syrebrist och svält ger magrare torsk

Torsken i Östersjön mår allt sämre. Enligt ny forskning från Sverige Lantbruksuniversitet (SLU) beror det i först hand på två saker: det finns mindre mat och mindre syre.
Torsken blir allt magrare, allt benigare och det här är, enligt SLU, en utveckling som har observerats sedan mitten av 90-talet.
Nu har en forskargrupp ledd av SLU:s institution för akvatiska resurser kommit med ny forskning som visar varför torsken är i så dålig kondition.
– Skarpsill är torsken huvudsakliga fiskföda och det beståndet har minskat i de områden där torsken nuförtiden finns. Vi ser också en femfaldig ökning av syrefattiga områden, vilket minskar mängden bottenlevande bytesdjur, säger Michele Casini, professor vid institutionen för akvatiska resurser i ett pressmeddelande.
För att undvika det här krävs åtgärder, menar forskarna.
– Vår studie stödjer också det Internationella havsforskningsrådets rådgivning. Förslagsvis bör vi kanske begränsa fisket på pelagiska arter som skarpsill i torskens utbredningsområde om torsken inte ska fortsätta att svälta, säger Michele Casini.