Therese prisas för sin kamp för renare hav

Varje minut dumpas en lastbil fylld av plastavfall i haven, vilket motsvarar 8 miljoner ton plast per år. Foto: WWF

Therese Karlsson är ett namn som både sportfiskare och vattenvänner bör lägga på minnet. Hon är forskaren som viger sin tid åt renare hav – och nu har hon belönats för det arbetet.

Therese Karlsson, prisad forskare. Foto: Göteborgs Universitet

Therese, vid Institutionen för marina vetenskaper, har nämligen tilldelats Naturvetenskapliga fakultetens avhandlingspris 2020. I sin doktorsavhandling har hon studerat plastskräp i havet, och därmed bidragit till förståelsen om plastens spridning och nedbrytningsprocesser, enligt en kungörelse från Göteborgs Universitet.
Therese Karlsson arbetar även deltid på Greenpeace, där hennes kunskaper kommer till stor nytta i hållbarhetsfrågor. Just plast och konsumtionen av densamma är hennes fokusområde.

– Det är långt mer effektivt att förhindra att plasten hamnar i miljön, än att fokusera på uppstädning. Dessutom behöver vi vara tydliga med att våra nuvarande produktions- och konsumtionsmönster är ohållbara, oavsett material. Genom att förstå vad som händer med den när den hamnar i havet, så kan vi lättare arbeta med hållbara, faktabaserade lösningar, säger Therese Karlsson.
Grattis till utmärkelsen säger vi på Fiskejournalen! Här kan du läsa mer om Therese Karlsson och utmärkelsen.