Tittarstorm när Odell besökte laxodling

Många var kritiska till programledaren Mikael Odell efter att han besökt en norsk laxodling i sportfiskeprogrammet Fiskedrag. (Foto: Tv4)

Programledare Mikael Odell gjorde i sitt senaste fiskeprogram ett okritiskt nedslag på en norsk laxodling. Resultatet blev tittarstorm.
Programmet Fiskedrag besökte förra veckan en norsk laxodling. Odell visade glada laxar och njöt av god norsk lax. Med tanke på de senaste årens debatt runt problemen med norsk laxodling, väntade sig nog många tittare ett kritiskt granskande program. Istället prisade Mikael Odell odlingsindustrin och menade att den är bra för det vilda laxbeståndet eftersom det minskar fisketrycket på den vilda laxen. Han förklarade också att odlingen skapar mat för en växande befolkning.

Odlingen största hotet mot vildlaxen
Reaktionerna lät inte vänta på sig. Många av tittarna var snabbt ute på olika forum, Facebook och hemsidor. Där förklarade de upprört, för såväl programledaren som andra tittare, att laxodlingen idag är det största enskilda hotet mot den norska vildlaxen. Många nämnde också att odlingarna sprider parasiter och sjukdomar till vildfisken och att det går åt två till fyra kilo foderfisk, ofta fiskad med skadliga metoder på hotade bestånd – för att skapa ett kilo odlad lax. Med andra ord inte ett bra sätt att hushålla med jordens resurser.
Fiskejournalen, som länge rapporterat om den norska laxodlingsindustrins katastrofala följder, både i Norge och i resten av världen, ställer sig också frågande till programmet och undrar hur Mikael Odell, i egenskap av sportfiskare egentligen tänkte?
– Efter att tagit del av olika reaktioner på programmet tar jag till mig en del av kritiken om att vi inte också tog upp problemen med bl.a smittspridning, miljöpåverkan och genetik problem. Försökte förklara det satt i ett större sammanhang på Fiskedrag:s Facebook-sida, säger Mikael Odell.
Här kan du läsa hela svaret från Mikael Odell. (Pdf)
Morgan Fihn