Tonfiskar siktade i Öresund

Blåfenad tonfisk – inte välkommen överallt. Foto: NOAA

Igår bjöds färjepassagerare och personal på en mäktig syn under den korta överfarten mellan Helsingborg och Ven. Ytan bröts av ett stim blåfenade tonfiskar som alla var i tungviktsklassen!

De senaste åren har tonfiskar åter setts jaga i det fiskrika Öresund, precis som de gjorde under 1900-talets mitt då sportfiskare från hela världen vallfärdade till både den danska och svenska sidan. Den blomstrande näringen utvecklades snabbt, dessvärre på bekostnad av beståndet. I slutet av 1960-talet var tonfiskarna borta och därmed också Öresunds status som storviltsmecka.

Gårdagens glädjande observation från färjan mellan Helsingborg och Ven visar att dessa mäktiga rovfiskar redan har kommit in kustnära. Via Facebook meddelar färjans personal att de sett 10-15 individer hoppa och att fiskarna bör ha vägt mellan 200-400 kilo.

Snacka om en mäktig syn!

Även i fjol inkom rapporter om hoppande tonfiskar från ett närliggande område i Öresund. Den gången fotades det mäktiga skådespelet.

Du har väl inte missat att det i fjol spöfångades 14 blåfenade tonfiskar på svenskt vatten under ett forskningsfiske i september? Läs mer om det projektet här.

I år ska det även fiskas blåfenade tonfiskar med spö i både England och Norge. Läs om det här och här.

Hans Hällman