Toppmöte om skarven – dags att hitta en lösning

"Skarven riskerar rubba hela ekosystemet".

Skarvens explosiva populationsökning har orsakat problem för markägare, fiskodlare, förvaltare och sportfiskeintressen i stora delar av Europa. Och det är dags att göra något åt problemet.

Det var slutsatserna efter Sportfiskarnas besök i Bryssel, där de diskuterade nordisk och europeisk skarvförvaltning i EU-parlamentet.

– Ett mycket bra event och det är uppenbart att det här är en fråga som både ansvariga nationella myndigheter och EU-kommissionen behöver engagera sig mer i, säger Sportfiskarnas generalsekreterare Sten Frohm i ett pressmeddelande.

Fokus på konferensen var hur man på en regional och europeisk nivå kan koordinera och förbättra förvaltningen av mellanskarv.

Ledande skarvforskaren Niels Jepsen presenterade några av de resultat som Danmark genom över 15 års skarvforskning fått fram. Skarvens negativa beståndspåverkan på bland annat ål, lax, harr, torsk, skrubbskädda och tånglake är väl dokumenterad. Problematiken bottnar inte bara i den ökande skarvpopulationen, utan även i att skarv skyddas av EU:s fågeldirektiv. EU-kommissionens skarvexpert menade dock att fågeldirektivets artikel 9 ger EU:s medlemsstater stora möjligheter att tillåta åtgärder med syfte att begränsa skarvpopulationer genom avskjutning, störning samt insamlande eller prickning av ägg.

Frågan är om detta ger Sverige mandatet att hantera skarven inom en snar framtid på egen hand? Just det svaret väntar vi med spänning på nu.

Här hittar du en podcast kring skarven:

Podcast om säl och skarv

Publicerad: 15 oktober 2018
Av: Anders Lundin