Torne älv ska räddas med Europas hittills största åtrställningsprojekt

Torneälven är känd för sitt fina laxfiske. Foto: Martin Falklind

Med det sjuåriga projektet Triwa life ska biflöden på båda sidor av den svensk-finska gränsen återställas. Projektet blir den mest omfattande restaureringen av vattenmiljö som hittills gjorts inom EU.

Torneälven är en av våra fyra nationalälvar. Dessa älvar är skyddade mot ytterligare vattenkraftsutbyggnad och är på många sätt en symbol för en orörd natur. I tider av hotande elransonering höjs röster för att ta bort skyddet och bygga ut dessa sista fritt flytande älvar. Det är därför en fantastisk nyhet att man satsar 214 miljoner på att återställa Torneälven och dess biflöden.

Totalt omfattar projektet ca 820 km biflöden, drygt 400 vandringshinder samt våtmarks- och vattenskyddsåtgärder. I Sverige kommer merparten av arbetet att utföras kring Pajala och Övertorneå.

Arbete kommer att genomföras både i Sverige och Finland och ett flertal myndigheter, kommuner och företag är medfinansiärer.

—Projektet skapar nytta för hela Östersjön då det återskapar habitat för lax och öring som lever i både älv och utsjö. Avrinningsområdets förmåga att hantera klimatförändringarna blir bättre då flöden blir mer naturliga. Projektet har också en omfattande pedagogik med nyttjande av modern informationsteknik för att levandegöra dessa riktigt stora insatser, säger Jakob Granit, generaldirektör på Havs- och vattenmyndigheten.

Projektet kommer skapa många arbetstillfällen under de sju år det kommer att pågå och i förlängningen kommer det skapa fantastiska förutsättningar för fiske- och ekoturism.

Även om Torneälven är mest känd för sitt fina laxfiske så finns det även ett mycket bra fiske efter sik och harr men även efter abborre och gädda.

För att läsa mer om projektet klicka här

Anders Nicander

Publicerad: 22 September 2022
Av: Anders Nicander

Intressanta fiskeprylar från vår butik: