Torsk i bur

Carapax deltar i ett EU-projekt för att ta fram sälsäkra torskburar, som ska ge en lönsamt och ekologiskt hållbart för kustfiske.

Burfiske efter torsk är framtiden för ett ekologiskt och lönsamt kustfiske. Det menar företaget Carapax i Lysekil, som utvecklat en torskbur som minskar bifångsterna. Nu kan man se den på Havets hus nya utställning om burfiske.
Olika typer av fiskmetoder har olika stor påverkan på havsmiljön. Företaget Carapax menar att burfiske tillhör de mer ekologiska metoderna. Den är selektiv, har liten påverkan på bottenfaunan samt att den har låg bränsleförbrukning i jämförelse med många andra fiskmetoder, säger man i ett pressmeddelande.
Just nu visar Havets hus i Lysekil en utställning med namnet ”Torsk i bur”.
Läs mer här.