ANNONS

Torsken fortsatt hotad

ANNONS

Enligt SLU är nästan hela torskbeståndet är koncentrerat i det sydvästra området. Under 1980-talet var torsken spridd över hela Östersjön. (Fotograf/Källa:Jan-Erik Johansson, SLU)

Det östra beståndet av torsk fortsätter öka, men med en betydligt lägre hastighet än vad som tidigare förutspåtts. Det internationella havsforskningsrådet (ICES) släpper i veckan den årliga rapporten om kommersiella fiskbestånd i Östersjön.
Rapporten visar att torsken ökat minimalt under 2010 och 2011, trots att fisket de senaste åren har föjlt EU:s förvaltningsplan. Den relativt låga beståndsnivån tycks bero främst på fortsatt svag rekrytering av fisk och mycket låg individuell tillväxt. Nästan hela beståndet är koncentrerat i det sydvästra området. Under 1980-talet var torsken spridd över hela Östersjön.
Kattegatts torskbetånd är fortfarande på historiskt låg nivå, utan tecken på förbättring, och ligger långt under den nivå som havsforskningsrådet betraktar som säker. Det innebär att beståndet är fortsatt hotat.
Sill i centrala Östersjön fortsätter att vara på en låg nivå och beståndet betraktas som överfiskat. Skarpsillbeståndet har däremot varit relativt högt under de senaste tio åren. I Bottenhavet är sillbeståndet på mycket hög nivå.
Läs mer här.
Morgan Fihn

Publicerad: 10 May 2012
Av: Morgan Fihn

Relevanta prylar från vår butik:

ANNONS