ANNONS

Tre gånger så mycket fisk efter fiskestopp

Betsånden av gädda, abborre och gös tredubblades i fiskefria områden.
ANNONS

En procent av Sveriges hav är fredade från fiske. I dessa områden ökar fiskbestånden mycket snabbt. Men det hjälper inte torsken.

Forskare från Statens lantbruksuniversitet har tittat på hur väl områden med fiskeförbud fungerar. För områden med abborre, gädda och gös i Östersjön kunde man efter fem års fiskestopp se att bestånden tredubblats. Dessutom ökade den genomsnittliga storleken på fisken. Att detta funkat så bra beror enligt forskarna på att detta är arter som är väldigt stationära i ett område och när det området lämnas i fred går återhämtningen mycket fort.

För torsken i Kattegatt är situationen en annan. Trots fiskefria områden minskar beståndet. Detta beror på att torsken i Kattegatt rör sig över större områden än abborren, gäddan och gösen i Östersjön.

Utanför de områden i Kattegatt där det råder fiskeförbud har fisketrycket istället ökat. För att kunna skydda torsken hade det behövts betydligt större fredningsområden eller en bättre förvaltning i havet runt omkring menar forskarna.

Den viktiga, och vetenskapligt belagda, slutsatsen är att fiskestopp är ett mycket effektivt sätt att få svaga fiskbestånd att växa sig starkare.

Publicerad: 29 januari 2023
Av: Anders Nicander

Relevanta prylar från vår butik:

ANNONS