Undvik att ankra på ålgräsängar

Sårbar miljö. Ålgräsets rötter är känsliga så tänk på var du slänger draggen! Foto: Louise Eriander

En ny studie från Göteborgs universitet visar att fritidsbåtar som ankrar på ålgräsängar kan orsaka stor skada. Ökad informationen till båtägare ska förhoppningsvis minska problemet.

Ålgräsängar har stor ekologisk betydelse i våra västliga kustvatten, inte minst för fisk vars yngel kan finna skydd bland ålgräsets breda blad. Utbredningen av ålgräs har minskar dramatiskt och på bara tio år har 80 procent försvunnit på vissa platser.
Forskning visar att fritidsbåtar kan påverka ålgräset negativt och forskarna uppmanar båtägare att inte ankra där ålgräs förekommer, eftersom draggen lätt kan skada de känsliga rötterna.

”De ankare vi traditionellt använder gräver ner sig i bottnarna och kan då förstöra ålgräsets rötter och riva upp plantorna”

– De ankare vi traditionellt använder gräver ner sig i bottnarna och kan då förstöra ålgräsets rötter och riva upp plantorna. Det kan på sikt leda till minskad utbredning av ålgräs och det får i sin tur konsekvenser för bland annat torsk, som använder just ålgräs som uppväxtområde, säger forskaren Jenny Egardt vid Göteborgs universitet.

Läs mer om studien här.

Läs avhandlingen här.

Lyssna på en podcast om hur båtägare kan bidra till en bättre havsmiljö här.

Hans Hällman